Obec VAL

Usnesení ZO

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Val jsou k nahlédnutí
v kanceláři OÚ Val v úředních hodinách,  případně po telefonické dohodě.