Obec VAL

Formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Val ( (platné od 1.6.2021)

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu obce Val (platné od 1.6.2021)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les